Posted by

Geologia: PanGeo, czyli monitoring geozagrożeń - Portal Trybuny Górniczej

Portal Trybuny Górniczej
Geozagrożenia to m.in.: trzęsienia ziemi, osuwiska, ruchy gruntu spowodowane eksploatacją wód podziemnych, deformacje iłów, procesy krasowe, spełzywanie i obrywy skał. O nich to stanowi serwis będący dziełem specjalistów z europejskich służb

…read more

From: Geologia: PanGeo, czyli monitoring geozagrożeń – Portal Trybuny Górniczej

    

0 Commenti disabilitati 175 31 gennaio, 2014 geologia gennaio 31, 2014

About the author

View all articles by admin